Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Občanské sdružení Respondeo


Jsme největší organizace svého druhu ve Středočeském kraji. Působíme na území šesti okresů (od Mělníka po Kutnou Horu) a během desetileté historie jsme bezplatně pomohli více než deseti tisícům klientů. Díky bohatým zkušenostem a profesionálnímu zázemí dokážeme odborně i lidsky poradit téměř s jakoukoli situací.

Vysoký standard služeb

Respondeo, o. s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a podléhá zákonu o sociálních službách. Má jasně nastavené standardy kvality, které zaručují bezpečné a kvalitní poskytování služeb.

Poskytované služby:

OBČANSKÁ PORADNA Pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci, učí je znát jejich práva a povinnosti a umět je hájit. Řeší majetkoprávní spory, dluhovou problematiku (exekuce, oddlužení...), pracovněprávní vztahy, ochranu spotřebitele a další...

CENTRUM PRO POMOC OBĚTEM podporuje občany, kteří se stali obětí trestného činu (bez ohledu na jeho závažnost). Orientuje klienty v trestním řízení, pomáhá řešit náhradu škody apod.

INTERVENČNÍ CENTRUM Vedle profesionální právní a bezpečnostní pomoci nabízí i podporu psychickou. Specializuje se výhradně na oběti domácího násilí, kterým zaručuje individuální přístup a absolutní diskrétnost.

 

Respondeo na Facebooku