Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Intervenční centrum Respondeo

Domácí násilí je jednou z nejhorších forem útisku, protože se před ním lze jen těžko bránit. Odehrává se za zdmi domovů, pečlivě skryto před zraky okolí. Navíc v místě, kde člověk hledá spíše útočiště, klid a bezpečí. Agresorem je někdo z našich blízkých, často právě ten, komu jsme v životě dali největší důvěru. Jeho selhání pak vnímáme také jako selhání svoje a máme tendenci jej omlouvat...

Není dobré před násilím zavírat oči a bagatelizovat jej. Pak se totiž stává běžnou součástí našeho života a jen se více stupňuje. Síla Intervenčního centra spočívá v tom, že klient své problémy sdílí s jediným pracovníkem, který je mu stále nablízku. Vzájemně budovaný vztah zůstává osobní, důvěrný a plný respektu k individuálním potřebám klienta. Když se ale rozhodne situaci řešit, má na své straně kromě bohatých zkušeností a profesionality konzultanta i tým dalších sociálních pracovníků, právníka, policii a mnoho spolupracujících institucí. To vše stále diskrétně a v duchu vzájemného pochopení.

Leták "Krok za krokem domácím násilím":

S námi to zvládnete

Zákon nám ukládá do 48 hodin kontaktovat ohroženou osobu, pokud policie vykáže násilníka ze společného obydlí. Dále poskytujeme psychosociální a sociálně-právní poradenství prostřednictvím osobních a telefonických rozhovorů nebo e-mailové komunikace. Nezbytná je aktivní pomoc při sestavování bezpečnostních plánů, dokumentů, návrhů a podání. Doprovázíme a asistujeme při různých jednáních s úřady, lékaři, policií, soudy… Rádi zprostředkujeme kontakt na spolupracující organizace návazné péče a na odborné psychologické poradenství.

Naše hlavní zásady jsou:

  • BEZPLATNOST (všechny poskytnuté služby jsou zcela zdarma)
  • ANONYMITA (klient může vystupovat anonymně)
  • DISKRÉTNOST (všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, konzultace se děje za zavřenými dveřmi)
  • DOBROVOLNOST (klientům nabízíme různá řešení a je jen na jejich vůli, kterou cestou se nakonec vydají)
  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP (každý příběh vyslechneme, posuzujeme a řešíme zvlášť)

 

(Ikony zpracovány pomocí: Icon Drawer)