Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Interdisciplinární spolupráce

Domácí násilí představuje závažný sociální problém, jehož řešení vyžaduje kvalifikovanou pomoc a komplexní péči odborníků z různých oblastí.  Pro co nejefektivnější ochranu těch, kteří jsou domácím násilím ohroženi, je tedy důležitá spolupráce všech institucí, které obětem domácího násilí mohou pomoci. Tato spolupráce se nazývá INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRACÍ a na principu takové spolupráce jsou založeny i INTERDISCIPLINÁRNÍ TÝMY.

Intervenční centrum Respondeo koordinuje v rámci interdisciplinární spolupráce činnost a vzájemnou informovanost mezi poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány Policie ČR a obecní policie, orgány sociálně právní ochrany dětí, obcemi a dalšími organizacemi a institucemi v daném regionu (Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha venkov Východ a Praha venkov Jih).

Interdisciplinární spolupráce v praxi

Intervenční centrum Respondeo realizuje interdisciplinární spolupráci na několika úrovních.

Klient – intervenční centrum – další instituce

Pokud se dostal klient do obtížné životní situace, která vyžaduje spolupráci několika institucí, může Intervenční centrum Respondeo na základě písemného souhlasu klienta s předáváním osobních informací zkontaktovat další zainteresované organizace či instituce (např. OSPOD, Policie ČR nebo jiné nestátní organizace) a navázat mezi nimi spolupráci. Předmětem interdisciplinární spolupráce, která má vytvořit pro klienta podpůrnou síť, je řešení individuální a konkrétní situace tohoto klienta.

Cílem interdisciplinární spolupráce je důkladné a objektivní posouzení situace klienta a následné hledání optimálního řešení. Příkladem takovéhoto typu spolupráce může být například případová konference.

O využití rozšířené nabídky následných služeb si klient zásadně rozhoduje sám.

Intervenční centrum – další instituce

  Další úroveň interdisciplinární spolupráce představuje iniciace a koordinace setkávání interdisciplinárních týmů, kde se setkávají zástupci institucí pracujících s problematikou domácího násilí na regionální úrovni.  Interdisciplinárních týmů se účastní policie, městská policie, přestupkové, sociální a zdravotní odbory měst a obcí, azylová centra, poradny, probační a mediační služba, státní zastupitelství, soudy a jiné dle potřeby. Setkání se věnují tématům ve vazbě na domácí násilí a diskusím nad aktuálními otázkami jednotlivých regionů.