Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Občanská poradna Respondeo

Po světové hospodářské krizi se na konci třicátých let ve Velké Británii zrodil nápad na zřízení sítě kanceláří, kde by si občané navzájem radili, jak překonat složitou životní situaci. Podle stejného modelu vznikla v roce 2003 i občanská poradna v Nymburce. V počátcích také těžila především z nadšení a úsilí několika dobrovolníků. Postupem času se z ní stala žádaná profesionální služba. 

Síla občanského poradenství spočívá v dostupnosti a profesionalitě. Tým zkušených poradců pomáhá klientovi nalézt to nejlepší možné řešení, nabízí mu vzory a formuláře listin, radí, jak postupovat v právních záležitostech, orientuje jej v jednání s úřady a institucemi... Všechny služby přitom poskytujeme bezplatně a s jediným záměrem: pomoci klientovi řešit nástrahy, které mu život připravil.

Jsme nestátní nezisková organizace, obsahově a ideově nezávislá na jakýchkoli dalších subjektech. Díky tomu máte jistotu, že Vám naši poradci nabízí všechna dostupná řešení a že jejich rady nejsou motivovány žádnými komerčními úmysly, pouze upřímnou snahou pomoci vyřešit Váš problém.

Bezplatné poradenství pro všechny, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Pro občana chceme být oporou a zkušeným partnerem, který trpělivě hledá všechna východiska a vysvětluje jejich možné důsledky. Nikdy ale neřešíme problémy za klienta. Vždy je na něm, aby si vybral, jakou cestou se nakonec vydá. Proč?

  • Aby naplno převzal odpovědnost za vlastní situaci a dobře porozuměl jejímu řešení i důsledkům, které z nich plynou.
  • Klienti tím aktivně posilují své právní vědomí a učí se samostatnému jednání.
  • V případě potřeby dovedou poradit druhým.

Naše hlavní zásady jsou:

  1. BEZPLATNOST (všechny poskytnuté služby jsou zcela zdarma)
  2. NESTRANNOST (poradce neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá dostupné možnosti)
  3. DISKRÉTNOST (všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, konzultace se děje za zavřenými dveřmi)
  4. NEZÁVISLOST (činnost neziskové organizace není ovlivňována zájmy podporovatelů nebo třetích stran)
  5. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP (každý příběh vyslechneme, posuzujeme a řešíme zvlášť)