Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Program pro rodiny s dětmi

Bezplatná pomoc rodinám s dětmi v okrese Nymburk

Nově nabízíme pomoc rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace. Pomoc je vždy bezplatná a realizuje ji tým Respondea, o. s. v úzké spolupráci s Orgány sociálně-právní ochrany dětí v Poděbradech a Nymburce.

V jakých situacích pomáháme?

Zejména v řešení otázek spojených s:

 • financemi a dluhy, exekucemi, apod.
 • bydlením
 • vztahy v rodině, péčí o dítě a jeho výchovou
 • školními povinnostmi dítěte a kontaktem se školou
 • hledáním práce a jednáním s různými institucemi
 • sladěním pracovního a rodinného života

Jak pomáháme?

 • poskytujeme odborné sociální a právní poradenství
 • zajišťujeme psychologické poradenství a terapii jednotlivců, párů i celých rodin
 • nabízíme podporu při sepisování různých dokumentů a podání (poskytneme vzory tiskopisů a kontrolu při jejich vyplňování, případně pomůžeme přímo se sepsáním)
 • doprovázíme na jednání k soudu, na úřady, do školy apod.
 • jednáme ve prospěch rodiny - vystupujeme se souhlasem rodiny v jejím zájmu v interakci s třetími stranami (např. s věřitelem, pronajímatelem a dalšími osobami či institucemi)
 • zprostředkujeme Vám další odborné návazné služby a aktivity

 

Podmínky poskytnutí služeb

Uvedené služby poskytujeme bezplatně sociálně ohroženým a znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let z okresu Nymburk. Pro některé formy pomoci je třeba se předem objednat a domluvit si schůzku.

Dobrovolná spolupráce

Je zcela na rozhodnutí klienta, zda přijme nabídku pomoci služby nebo nikoliv. Klient má rovněž právo spolupráci přerušit v kterékoliv fázi poskytované služby bez udání důvodu.

Individuální přístup

Pracovníci ke každému přistupují s respektem dle jedinečnosti každého člověka. Informace jsou poskytovány s přihlédnutím k emočnímu rozpoložení klienta. Klient je pracovníky vhodnou formou motivován k tomu, aby se (na)učil řešit svou situaci sám.

V zájmu dítěte

Prvořadý je zájem a prospěch dítěte, ten je sledován po celou dobu spolupráce a je důvodem spolupráce s rodinou.

V úzké spolupráci s Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalšími organizacemi

OSPOD je pravidelně informován o činnosti v rodině; pokud je to nutné, je zapojen širší tým odborníků z dalších organizací (škola, zdravotnické zařízení aj.)

Rodina jako celek

Holistický přístup k rodinnému systému – brát zřetel na celost systému a vzájemně se ovlivňující faktory, brát v potaz širokou rodinu a snaha o její zapojení do spolupráce

Kontakty

Služba je poskytována převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonnické domluvě také v prostorech Respondea, o. s.

 • Pracovník pro oblast Nymburk: David Kyncl - tel.: 775 561 846, e-mailkyncl@opnymburk.cz
 • Pracovník pro oblast Poděbrady: Veronika Pačesová - tel.: 737 104 928, e-mail: pacesova@opnymburk.cz
 • Psychologické poradenství a terapie probíhá v Nymburce a je nutné nejprve se objednat. 
 • Bližší informace k aktivitám projektu můžete získat také na tel.: 775 561 847 

 

Tento projekt je podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu Případová práce s rodinami v okrese Nymburk.