Občanské sdružení Respondeo

Poskytujeme tři sociální služby: občanskou poradnu (pomáhá lidem v obtížné životní situaci řešit např. dluhovou problematiku, občanskoprávní spory, apod.), dále Centrum pro pomoc obětem násilí a trestných činů a Intervenční centrum, které poskytuje podporu obětem domácího násilí. Naše služby jsou profesionální, diskrétní a zcela bezplatné. Na problémy nejste sami - jsme tu pro Vás!

Občanská poradna Respondeo

Dostali jste se do složité životní stiuace a nevíte jak dál? Neznáte svá práva nebo si nejste jisti jak postupovat při jednání s úřady a institucemi? Právě pro Vás je tu občanská poradna. Všechny námi poskytované služby jsou diskrétní a bezplatné. Využijte jich!

Centrum pro pomoc obětem

Pomáháme Vám orientovat se v trestním řízení. Jako oběť násilí nebo trestného činu nesmíte trpět ještě tím, že neznáte svá práva a nevíte, jak v nastalé složité životní situaci postupovat. Nabízíme Vám oporu a zastání, nebojte se nás kontaktovat. Bezplatně, nezávazně, diskrétně.

Intervenční centrum Respondeo

Nabízí účinnou pomoc obětem domácího násilí. Vedle psychické a sociální podpory máte možnost využít i právního poradenství při konzultacích a sepisování dokumentů. Využijte našeho silného zázemí, zkušeností a kontaktů na spolupracující organizace. Bezplatně, diskrétně a profesionálně.

Semináře a školení

Placené semináře pro školy, firmy a další organizace

Školám, soukromým firmám i dalším organizacím z regionu nabízíme možnost uspořádání individuálních přednášek, seminářů a školení. Jedná se např. o základy finanční gramotnosti, oblast exekucí a insolvenčního zákona, problematiku domácího násilí, šikany, drogových závislostí... aj.

Školy pro své studenty pořádají tematické přednášky, na které zvou naše lektory a rozšiřují tak běžnou výuku společenských věd a občanské výchovy např. o prevenci kriminality apod.

Všechny semináře vedou naši zkušení lektoři, kteří denně radí klientům v jejich obtížných situacích. Díky neustálému kontaktu s praxí mohou nabídnout aktuální znalost problematiky a na příkladech klientů (v anonymní podobě) interaktivně ilustrují problematické výklady zákonů, úřední postupy atd.